Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - 大埔龍尾村
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - 大埔龍尾村
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - 大埔龍尾村
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - 大埔龍尾村
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - 大埔龍尾村
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - 大埔龍尾村
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - 大埔龍尾村
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - 大埔龍尾村
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - 大埔龍尾村
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - 大埔龍尾村
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - 大埔龍尾村
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - 大埔龍尾村
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - 大埔龍尾村
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - 大埔龍尾村
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - 大埔龍尾村
1/15
所有相片
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - 大埔龍尾村
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - 大埔龍尾村
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - 大埔龍尾村
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - 大埔龍尾村
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - 大埔龍尾村
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - 大埔龍尾村
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - 大埔龍尾村
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - 大埔龍尾村
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - 大埔龍尾村
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - 大埔龍尾村
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - 大埔龍尾村
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - 大埔龍尾村
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - 大埔龍尾村
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - 大埔龍尾村
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - 大埔龍尾村
所有相片
大埔龍尾村
獨立屋 | Hong Kong | 大埔
項目資料
單位面積
1500平方尺
家庭成員
4
完成年份
2022
睡房
4
風格
當代, 現代, 簡約
物業類型
獨立屋
地區
香港
項目工期
6 month 個月
相關項目
Tidus Chung and Eva Ho
MMH Interior
私人住宅 | Hong Kong | Yau Tong
Tidus Chung and Eva Ho
MMH Interior
私人住宅 | 香港 | 大圍
Tidus Chung and Eva Ho
MMH Interior
辦公室 | 香港 | 西營盤
更多
你可能也喜歡
Maggy Cheung
Grande Interior Design
頂層/複式單位 | 香港 | 九肚山
Maggy Cheung
Grande Interior Design
私人住宅 | 香港 | 將軍澳
Maggy Cheung
Grande Interior Design
私人住宅 | 香港 | 數碼港
Kevin Kung
Epic Interior Design
私人住宅 | 九龍 | 深水埗
更多