Kason Chung
設計總監 | 1sec. Left design Studio Ltd.
顯示 則評價
免費查詢
撰寫評價
Kason Chung
設計總監 | 1sec. Left design Studio Ltd.
顯示 則評價
免費查詢
撰寫評價
關於
1sec.Left是一間專注於自然、細緻、真實元素的設計公司。全神貫注於收納與美學的結合。"1 second left”意味着每個項目都是最後的項目。
Kason Chung的設計項目
住宅
公屋單位 | Hong Kong | Tseung Kwan O
私人住宅 | Hong Kong | Ho Man Tin
私人住宅 | Hong Kong | Tin Hau
私人住宅 | Hong Kong | Tung Chung
私人住宅 | Hong Kong | Pak Shek Kok
私人住宅 | Hong Kong | Wan Chai
獨立屋 | Hong Kong | Sai Kung
私人住宅 | Hong Kong | Lam Tin
獨立屋 | Hong Kong | Tai Wai
私人住宅 | Hong Kong | Tin Hau
私人住宅 | Hong Kong | Tai Wai
私人住宅 | Hong Kong | Tseung Kwan O
私人住宅 | Hong Kong | Tseung Kwan O
私人住宅 | Hong Kong | Tai Kok Tsui
私人住宅 | Hong Kong | Twun Tong
私人住宅 | Hong Kong | Tai Kok Tsui
公屋單位 | Hong Kong | Hin Keng
私人住宅 | Hong Kong | Tsim Sha Tsui
私人住宅 | Hong Kong | The Pavilia Farm