Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - Peninsula East
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - Peninsula East
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - Peninsula East
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - Peninsula East
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - Peninsula East
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - Peninsula East
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - Peninsula East
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - Peninsula East
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - Peninsula East
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - Peninsula East
1/10
所有相片
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - Peninsula East
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - Peninsula East
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - Peninsula East
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - Peninsula East
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - Peninsula East
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - Peninsula East
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - Peninsula East
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - Peninsula East
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - Peninsula East
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - Peninsula East
所有相片
Peninsula East
私人住宅 | Hong Kong | Yau Tong
項目資料
單位面積
800平方尺
家庭成員
2
完成年份
2023
風格
當代
物業類型
私人住宅
地區
香港
項目工期
4 個月
相關項目
Tidus Chung and Eva Ho
MMH Interior
私人住宅 | 香港 | 大圍
Tidus Chung and Eva Ho
MMH Interior
辦公室 | 香港 | 西營盤
Tidus Chung and Eva Ho
MMH Interior
私人住宅 | 日晝 | 大埔
更多