Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - Grande Monaco
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - Grande Monaco
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - Grande Monaco
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - Grande Monaco
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - Grande Monaco
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - Grande Monaco
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - Grande Monaco
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - Grande Monaco
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - Grande Monaco
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - Grande Monaco
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - Grande Monaco
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - Grande Monaco
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - Grande Monaco
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - Grande Monaco
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - Grande Monaco
1/15
所有相片
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - Grande Monaco
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - Grande Monaco
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - Grande Monaco
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - Grande Monaco
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - Grande Monaco
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - Grande Monaco
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - Grande Monaco
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - Grande Monaco
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - Grande Monaco
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - Grande Monaco
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - Grande Monaco
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - Grande Monaco
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - Grande Monaco
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - Grande Monaco
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - Grande Monaco
所有相片
Grande Monaco
私人住宅 | 香港 | 啟德
項目資料
單位面積
1000平方尺
家庭成員
4
完成年份
2023
風格
當代, 現代, 簡約
物業類型
私人住宅
地區
香港
項目工期
5 個月
相關項目
Tidus Chung and Eva Ho
MMH Interior
私人住宅 | Hong Kong | Yau Tong
Tidus Chung and Eva Ho
MMH Interior
私人住宅 | 香港 | 大圍
Tidus Chung and Eva Ho
MMH Interior
辦公室 | 香港 | 西營盤
Tidus Chung and Eva Ho
MMH Interior
私人住宅 | 日晝 | 大埔
更多
你可能也喜歡
Maggy Cheung
Grande Interior Design
頂層/複式單位 | 香港 | 九肚山
梁梓駿
Win Key Workshop
頂層/複式單位 | 九龍 | 九龍
Gavin Leung
Bagua+Bhava
頂層/複式單位 | 北京 | 朝陽區
Gavin Leung
Bagua+Bhava
私人住宅 | 香港 | 上環
龔沛方
焯智設計有限公司
私人住宅 | Hong Kong | 淺水灣道
更多