Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - LP6
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - LP6
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - LP6
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - LP6
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - LP6
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - LP6
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - LP6
1/7
所有相片
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - LP6
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - LP6
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - LP6
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - LP6
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - LP6
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - LP6
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - LP6
所有相片
LP6
私人住宅 | 香港 | 康城
項目資料
單位面積
400平方尺
家庭成員
2
完成年份
2021
睡房
2
風格
簡約, 日式襌意
物業類型
私人住宅
地區
香港
項目工期
3 個月
相關項目
Tidus Chung and Eva Ho
MMH Interior
私人住宅 | Hong Kong | Yau Tong
Tidus Chung and Eva Ho
MMH Interior
私人住宅 | 香港 | 大圍
Tidus Chung and Eva Ho
MMH Interior
辦公室 | 香港 | 西營盤
更多
你可能也喜歡
MJ
Common Room Home & Living
私人住宅 | 香港 | South
劉世傑
Hei Design Interiors
私人住宅 | 香港 | 北角
Frankie Chan
FDP Interior & Planning
私人住宅 | 香港 | 日出康城
Oscar Yeung
OK Decoration Design Limited
私人住宅 | 香港 | 觀塘
Eva Wong
EVA WONG ARCHITECTS LTD.
私人住宅 | 香港 | 跑馬地
Ray Hung
Homeric Interior Design
私人住宅 | Kowloon | 何文田
Frankie Chan
FDP Interior & Planning
私人住宅 | 香港 | 牛池灣
更多