Oscar Yeung - OK Decoration Design Limited - 天鑽
Oscar Yeung - OK Decoration Design Limited - 天鑽
Oscar Yeung - OK Decoration Design Limited - 天鑽
Oscar Yeung - OK Decoration Design Limited - 天鑽
Oscar Yeung - OK Decoration Design Limited - 天鑽
Oscar Yeung - OK Decoration Design Limited - 天鑽
Oscar Yeung - OK Decoration Design Limited - 天鑽
Oscar Yeung - OK Decoration Design Limited - 天鑽
Oscar Yeung - OK Decoration Design Limited - 天鑽
Oscar Yeung - OK Decoration Design Limited - 天鑽
1/10
所有相片
Oscar Yeung - OK Decoration Design Limited - 天鑽
Oscar Yeung - OK Decoration Design Limited - 天鑽
Oscar Yeung - OK Decoration Design Limited - 天鑽
Oscar Yeung - OK Decoration Design Limited - 天鑽
Oscar Yeung - OK Decoration Design Limited - 天鑽
Oscar Yeung - OK Decoration Design Limited - 天鑽
Oscar Yeung - OK Decoration Design Limited - 天鑽
Oscar Yeung - OK Decoration Design Limited - 天鑽
Oscar Yeung - OK Decoration Design Limited - 天鑽
Oscar Yeung - OK Decoration Design Limited - 天鑽
所有相片
天鑽
私人住宅 | 香港 | 大埔
項目資料
單位面積
855平方尺
家庭成員
2
完成年份
2021
睡房
3
風格
現代
物業類型
私人住宅
地區
香港
項目工期
3 個月
相關項目
Oscar Yeung
OK Decoration Design Limited
私人住宅 | Hong Kong | 將軍澳
Oscar Yeung
OK Decoration Design Limited
私人住宅 | 香港 | 將軍澳
Oscar Yeung
OK Decoration Design Limited
私人住宅 | 香港 | To Kwa Wan
Oscar Yeung
OK Decoration Design Limited
私人住宅 | 香港 | 九龍城
Oscar Yeung
OK Decoration Design Limited
私人住宅 | 香港 | 觀塘
更多
你可能也喜歡
MJ
Common Room Home & Living
私人住宅 | 香港 | South
劉世傑
Hei Design Interiors
私人住宅 | 香港 | 九肚山
MJ
Common Room Home & Living
私人住宅 | 香港 | 半山區
Kevin Kung
Epic Interior Design
私人住宅 | 香港 | 將軍澳
劉世傑
Hei Design Interiors
私人住宅 | 香港 | 深井
龔沛方
焯智設計有限公司
私人住宅 | Hong Kong | 坑口
Frankie Chan
FDP Interior & Planning
私人住宅 | 香港 | 日出康城
龔沛方
焯智設計有限公司
私人住宅 | Hong Kong | 羅便臣道
更多