Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN ISLAND ROAD
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN ISLAND ROAD
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN ISLAND ROAD
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN ISLAND ROAD
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN ISLAND ROAD
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN ISLAND ROAD
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN ISLAND ROAD
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN ISLAND ROAD
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN ISLAND ROAD
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN ISLAND ROAD
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN ISLAND ROAD
1/11
所有相片
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN ISLAND ROAD
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN ISLAND ROAD
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN ISLAND ROAD
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN ISLAND ROAD
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN ISLAND ROAD
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN ISLAND ROAD
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN ISLAND ROAD
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN ISLAND ROAD
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN ISLAND ROAD
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN ISLAND ROAD
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN ISLAND ROAD
所有相片
HOUSE IN ISLAND ROAD
獨立屋 | ISLAND ROAD | REPULSE BAY
項目資料
單位面積
4500平方尺
完成年份
2022
物業類型
獨立屋
地區
香港
項目工期
1 year 個月
你可能也喜歡
Kason Chung
1sec. Left design Studio Ltd.
私人住宅 | Hong Kong | Tseung Kwan O
Yuisze Wong
Studio Ruei
私人住宅 | Hong Kong | New Territories
劉世傑
Hei Design Interiors
私人住宅 | 香港 | 將軍澳
Maggy Cheung
Grande Interior Design
頂層/複式單位 | 香港 | 沙田
沈家耀
覓意工作室
私人住宅 | 香港 | 跑馬地
更多