Frankie Chan - FDP Interior & Planning - Ocean Marini
Frankie Chan - FDP Interior & Planning - Ocean Marini
Frankie Chan - FDP Interior & Planning - Ocean Marini
Frankie Chan - FDP Interior & Planning - Ocean Marini
Frankie Chan - FDP Interior & Planning - Ocean Marini
Frankie Chan - FDP Interior & Planning - Ocean Marini
Frankie Chan - FDP Interior & Planning - Ocean Marini
Frankie Chan - FDP Interior & Planning - Ocean Marini
Frankie Chan - FDP Interior & Planning - Ocean Marini
1/9
所有相片
Frankie Chan - FDP Interior & Planning - Ocean Marini
Frankie Chan - FDP Interior & Planning - Ocean Marini
Frankie Chan - FDP Interior & Planning - Ocean Marini
Frankie Chan - FDP Interior & Planning - Ocean Marini
Frankie Chan - FDP Interior & Planning - Ocean Marini
Frankie Chan - FDP Interior & Planning - Ocean Marini
Frankie Chan - FDP Interior & Planning - Ocean Marini
Frankie Chan - FDP Interior & Planning - Ocean Marini
Frankie Chan - FDP Interior & Planning - Ocean Marini
所有相片
Ocean Marini
私人住宅 | 香港 | 日出康城
項目資料
單位面積
808平方尺
完成年份
2022
風格
簡約
物業類型
私人住宅
地區
香港
項目工期
3.5 個月
服務提供
空間規劃
材質選擇
傢具、擺設及藝術品
施工管理
傢具設計及訂造
購買、採購及安裝
相關項目
Frankie Chan
FDP Interior & Planning
私人住宅 | 香港 | 西九龍
Frankie Chan
FDP Interior & Planning
私人住宅 | 香港 | 馬鞍山
Frankie Chan
FDP Interior & Planning
私人住宅 | 香港 | 日出康城
Frankie Chan
FDP Interior & Planning
私人住宅 | 香港 | 日出康城
更多
你可能也喜歡
劉世傑
Hei Design Interiors
獨立屋 | - 選択 - | 屯門
顧樂民
天樂設計工程公司
私人住宅 | 香港 | 屯門
黎永鈞
Galaxy Interior Design
私人住宅 | 香港 | 西半山
林惠華&周嘉祺
山外工作室
私人住宅 | 香港 | 紅磡
Khristy Yeung
Infinite Design Limited
私人住宅 | 東區 | 鰂魚涌
Ray Hung
Homeric Interior Design
私人住宅 | Hong Kong | Sham Tseng
更多