Frankie Chan - FDP Interior & Planning - 星漣海
Frankie Chan - FDP Interior & Planning - 星漣海
Frankie Chan - FDP Interior & Planning - 星漣海
Frankie Chan - FDP Interior & Planning - 星漣海
Frankie Chan - FDP Interior & Planning - 星漣海
Frankie Chan - FDP Interior & Planning - 星漣海
Frankie Chan - FDP Interior & Planning - 星漣海
Frankie Chan - FDP Interior & Planning - 星漣海
1/8
所有相片
Frankie Chan - FDP Interior & Planning - 星漣海
Frankie Chan - FDP Interior & Planning - 星漣海
Frankie Chan - FDP Interior & Planning - 星漣海
Frankie Chan - FDP Interior & Planning - 星漣海
Frankie Chan - FDP Interior & Planning - 星漣海
Frankie Chan - FDP Interior & Planning - 星漣海
Frankie Chan - FDP Interior & Planning - 星漣海
Frankie Chan - FDP Interior & Planning - 星漣海
所有相片
星漣海
私人住宅 | 香港 | 馬鞍山
項目資料
單位面積
1766平方尺
完成年份
2021
風格
現代
物業類型
私人住宅
地區
香港
項目工期
3.5 個月
相關項目
Frankie Chan
FDP Interior & Planning
私人住宅 | 香港 | 西九龍
Frankie Chan
FDP Interior & Planning
私人住宅 | 香港 | 馬鞍山
Frankie Chan
FDP Interior & Planning
私人住宅 | 香港 | 日出康城
Frankie Chan
FDP Interior & Planning
私人住宅 | 香港 | 日出康城
更多
你可能也喜歡
Kason Chung
1sec. Left design Studio Ltd.
公屋單位 | Hong Kong | Tseung Kwan O
微工作室
私人住宅 | 九龍 | 九龍城
Maggy Cheung
Grande Interior Design
獨立屋 | 香港 | 香港仔
Tidus Chung and Eva Ho
MMH Interior
私人住宅 | Hong Kong | 日出康城第IXC期
Kevin Kung
Epic Interior Design
私人住宅 | 九龍 | 紅磡
沈家耀
覓意工作室
私人住宅 | 香港 | 九龍灣
MJ
Common Room Home & Living
私人住宅 | 香港 | 薄扶林
更多