MJ - Common Room Home & Living - Pok Fu Lam
MJ - Common Room Home & Living - Pok Fu Lam
MJ - Common Room Home & Living - Pok Fu Lam
MJ - Common Room Home & Living - Pok Fu Lam
MJ - Common Room Home & Living - Pok Fu Lam
MJ - Common Room Home & Living - Pok Fu Lam
MJ - Common Room Home & Living - Pok Fu Lam
MJ - Common Room Home & Living - Pok Fu Lam
MJ - Common Room Home & Living - Pok Fu Lam
MJ - Common Room Home & Living - Pok Fu Lam
MJ - Common Room Home & Living - Pok Fu Lam
MJ - Common Room Home & Living - Pok Fu Lam
MJ - Common Room Home & Living - Pok Fu Lam
1/13
所有相片
MJ - Common Room Home & Living - Pok Fu Lam
MJ - Common Room Home & Living - Pok Fu Lam
MJ - Common Room Home & Living - Pok Fu Lam
MJ - Common Room Home & Living - Pok Fu Lam
MJ - Common Room Home & Living - Pok Fu Lam
MJ - Common Room Home & Living - Pok Fu Lam
MJ - Common Room Home & Living - Pok Fu Lam
MJ - Common Room Home & Living - Pok Fu Lam
MJ - Common Room Home & Living - Pok Fu Lam
MJ - Common Room Home & Living - Pok Fu Lam
MJ - Common Room Home & Living - Pok Fu Lam
MJ - Common Room Home & Living - Pok Fu Lam
MJ - Common Room Home & Living - Pok Fu Lam
所有相片
Pok Fu Lam
私人住宅 | 香港 | 薄扶林
項目資料
單位面積
1200平方尺
完成年份
2020
風格
現代, 北歐
物業類型
私人住宅
地區
香港
項目工期
4 個月
相關項目
MJ
Common Room Home & Living
私人住宅 | Hong Kong | Mid-levels
MJ
Common Room Home & Living
獨立屋 | Hong Kong | Tuen Mun
MJ
Common Room Home & Living
私人住宅 | Hong Kong | Clearwater Bay
MJ
Common Room Home & Living
獨立屋 | Hong Kong | Tai Po
MJ
Common Room Home & Living
私人住宅 | 香港 | 半山區
MJ
Common Room Home & Living
私人住宅 | 香港 | 荃灣
更多
你可能也喜歡
Ray Hung
Homeric Interior Design
私人住宅 | Hong Kong | 鰂魚涌
Kason Chung
1sec. Left design Studio Ltd.
公屋單位 | Hong Kong | Tseung Kwan O
Johnny To
Apollo Design HK
私人住宅 | 香港 | 南區
龔沛方
焯智設計有限公司
私人住宅 | Hong Kong | 羅便臣道
劉世傑
Hei Design Interiors
私人住宅 | 香港 | 大埔
Maggie Mo & Jay Leung
Starz Pasha
頂層/複式單位 | 香港 | 香港
梁梓駿
Win Key Workshop
頂層/複式單位 | 九龍 | 九龍
Kevin Kung
Epic Interior Design
私人住宅 | 九龍 | 深水埗
Yuisze Wong
Studio Ruei
私人住宅 | Hong Kong | Pok Fu Lam
更多