Frankie Chan - FDP Interior & Planning - 珀麗灣
Frankie Chan - FDP Interior & Planning - 珀麗灣
Frankie Chan - FDP Interior & Planning - 珀麗灣
Frankie Chan - FDP Interior & Planning - 珀麗灣
Frankie Chan - FDP Interior & Planning - 珀麗灣
Frankie Chan - FDP Interior & Planning - 珀麗灣
Frankie Chan - FDP Interior & Planning - 珀麗灣
Frankie Chan - FDP Interior & Planning - 珀麗灣
Frankie Chan - FDP Interior & Planning - 珀麗灣
1/9
所有相片
Frankie Chan - FDP Interior & Planning - 珀麗灣
Frankie Chan - FDP Interior & Planning - 珀麗灣
Frankie Chan - FDP Interior & Planning - 珀麗灣
Frankie Chan - FDP Interior & Planning - 珀麗灣
Frankie Chan - FDP Interior & Planning - 珀麗灣
Frankie Chan - FDP Interior & Planning - 珀麗灣
Frankie Chan - FDP Interior & Planning - 珀麗灣
Frankie Chan - FDP Interior & Planning - 珀麗灣
Frankie Chan - FDP Interior & Planning - 珀麗灣
所有相片
珀麗灣
私人住宅 | 香港 | 馬灣
項目資料
單位面積
537平方尺
完成年份
2019
風格
當代
物業類型
私人住宅
地區
香港
項目工期
3 個月
相關項目
Frankie Chan
FDP Interior & Planning
私人住宅 | 香港 | 西九龍
Frankie Chan
FDP Interior & Planning
私人住宅 | 香港 | 馬鞍山
Frankie Chan
FDP Interior & Planning
私人住宅 | 香港 | 日出康城
Frankie Chan
FDP Interior & Planning
私人住宅 | 香港 | 日出康城
更多
你可能也喜歡
龔沛方
焯智設計有限公司
私人住宅 | Hong Kong | 坑口
Khristy Yeung
Infinite Design Limited
私人住宅 | 東區 | 鰂魚涌
Maggy Cheung
Grande Interior Design
頂層/複式單位 | 香港 | 九肚山
Maggy Cheung
Grande Interior Design
私人住宅 | 香港 | 數碼港
劉世傑
Hei Design Interiors
私人住宅 | 香港 | 屯門
Kason Chung
1sec. Left design Studio Ltd.
獨立屋 | Hong Kong | Sai Kung
Maggy Cheung
Grande Interior Design
私人住宅 | 香港 | 九龍城
更多