Sam Ho, Jacky Liu, Tommy Ho, Ivan Chan - 形品設計 - NOVO LAND
Sam Ho, Jacky Liu, Tommy Ho, Ivan Chan - 形品設計 - NOVO LAND
Sam Ho, Jacky Liu, Tommy Ho, Ivan Chan - 形品設計 - NOVO LAND
Sam Ho, Jacky Liu, Tommy Ho, Ivan Chan - 形品設計 - NOVO LAND
Sam Ho, Jacky Liu, Tommy Ho, Ivan Chan - 形品設計 - NOVO LAND
Sam Ho, Jacky Liu, Tommy Ho, Ivan Chan - 形品設計 - NOVO LAND
Sam Ho, Jacky Liu, Tommy Ho, Ivan Chan - 形品設計 - NOVO LAND
Sam Ho, Jacky Liu, Tommy Ho, Ivan Chan - 形品設計 - NOVO LAND
Sam Ho, Jacky Liu, Tommy Ho, Ivan Chan - 形品設計 - NOVO LAND
1/9
所有相片
Sam Ho, Jacky Liu, Tommy Ho, Ivan Chan - 形品設計 - NOVO LAND
Sam Ho, Jacky Liu, Tommy Ho, Ivan Chan - 形品設計 - NOVO LAND
Sam Ho, Jacky Liu, Tommy Ho, Ivan Chan - 形品設計 - NOVO LAND
Sam Ho, Jacky Liu, Tommy Ho, Ivan Chan - 形品設計 - NOVO LAND
Sam Ho, Jacky Liu, Tommy Ho, Ivan Chan - 形品設計 - NOVO LAND
Sam Ho, Jacky Liu, Tommy Ho, Ivan Chan - 形品設計 - NOVO LAND
Sam Ho, Jacky Liu, Tommy Ho, Ivan Chan - 形品設計 - NOVO LAND
Sam Ho, Jacky Liu, Tommy Ho, Ivan Chan - 形品設計 - NOVO LAND
Sam Ho, Jacky Liu, Tommy Ho, Ivan Chan - 形品設計 - NOVO LAND
所有相片
NOVO LAND
私人住宅 | 香港 | 屯門
項目資料
單位面積
590平方尺
完成年份
2023
物業類型
私人住宅
地區
香港
項目工期
3-4 個月
你可能也喜歡
Kevin Kung
Epic Interior Design
私人住宅 | 南區 | 薄扶林
沈家耀
覓意工作室
私人住宅 | 香港 | 跑馬地
Tidus Chung and Eva Ho
MMH Interior
私人住宅 | Hong Kong | Yau Tong
Frankie Chan
FDP Interior & Planning
私人住宅 | 香港 | 杏花邨
梁梓駿
Win Key Workshop
私人住宅 | 港島 | 淺水灣
劉世傑
Hei Design Interiors
私人住宅 | 香港 | 大埔
吳世平
木本舍設計有限公司
私人住宅 | 九龍 | 荔枝角
更多