Jason Yeung - Innergy Interior design studio - 銀湖天峰
Jason Yeung - Innergy Interior design studio - 銀湖天峰
Jason Yeung - Innergy Interior design studio - 銀湖天峰
Jason Yeung - Innergy Interior design studio - 銀湖天峰
Jason Yeung - Innergy Interior design studio - 銀湖天峰
Jason Yeung - Innergy Interior design studio - 銀湖天峰
Jason Yeung - Innergy Interior design studio - 銀湖天峰
Jason Yeung - Innergy Interior design studio - 銀湖天峰
Jason Yeung - Innergy Interior design studio - 銀湖天峰
Jason Yeung - Innergy Interior design studio - 銀湖天峰
Jason Yeung - Innergy Interior design studio - 銀湖天峰
Jason Yeung - Innergy Interior design studio - 銀湖天峰
Jason Yeung - Innergy Interior design studio - 銀湖天峰
Jason Yeung - Innergy Interior design studio - 銀湖天峰
Jason Yeung - Innergy Interior design studio - 銀湖天峰
1/15
所有相片
Jason Yeung - Innergy Interior design studio - 銀湖天峰
Jason Yeung - Innergy Interior design studio - 銀湖天峰
Jason Yeung - Innergy Interior design studio - 銀湖天峰
Jason Yeung - Innergy Interior design studio - 銀湖天峰
Jason Yeung - Innergy Interior design studio - 銀湖天峰
Jason Yeung - Innergy Interior design studio - 銀湖天峰
Jason Yeung - Innergy Interior design studio - 銀湖天峰
Jason Yeung - Innergy Interior design studio - 銀湖天峰
Jason Yeung - Innergy Interior design studio - 銀湖天峰
Jason Yeung - Innergy Interior design studio - 銀湖天峰
Jason Yeung - Innergy Interior design studio - 銀湖天峰
Jason Yeung - Innergy Interior design studio - 銀湖天峰
Jason Yeung - Innergy Interior design studio - 銀湖天峰
Jason Yeung - Innergy Interior design studio - 銀湖天峰
Jason Yeung - Innergy Interior design studio - 銀湖天峰
所有相片
銀湖天峰
私人住宅 | 香港 | 馬鞍山
項目資料
單位面積
558平方尺
家庭成員
2
完成年份
2023
睡房
1
風格
現代, 簡約
物業類型
私人住宅
地區
香港
項目工期
- 個月
相關項目
你可能也喜歡
龔沛方
焯智設計有限公司
獨立屋 | Hong Kong | Hong Kong
梁梓駿
Win Key Workshop
私人住宅 | 新界 | 東涌
吳世平
木本舍設計有限公司
私人住宅 | 香港 | 土瓜灣
劉世傑
Hei Design Interiors
私人住宅 | 香港 | 將軍澳
黎永鈞
Galaxy Interior Design
獨立屋 | 香港 | 西貢
Gavin Leung
Bagua+Bhava
頂層/複式單位 | 北京 | 朝陽區
MJ
Common Room Home & Living
獨立屋 | Hong Kong | Tuen Mun
更多