Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN SOUTH BAY
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN SOUTH BAY
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN SOUTH BAY
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN SOUTH BAY
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN SOUTH BAY
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN SOUTH BAY
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN SOUTH BAY
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN SOUTH BAY
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN SOUTH BAY
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN SOUTH BAY
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN SOUTH BAY
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN SOUTH BAY
1/12
所有相片
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN SOUTH BAY
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN SOUTH BAY
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN SOUTH BAY
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN SOUTH BAY
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN SOUTH BAY
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN SOUTH BAY
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN SOUTH BAY
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN SOUTH BAY
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN SOUTH BAY
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN SOUTH BAY
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN SOUTH BAY
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN SOUTH BAY
所有相片
HOUSE IN SOUTH BAY
獨立屋 | SOUTH BAY ROAD | SOUTHSIDE
項目資料
單位面積
15000平方尺
完成年份
2020
物業類型
獨立屋
地區
香港
項目工期
3 YEARS 個月
你可能也喜歡
Frankie Chan
FDP Interior & Planning
私人住宅 | 香港 | 坑口
胡超菁
本設計(香港)有限公司
私人住宅 | 香港 | 白石角
Maggy Cheung
Grande Interior Design
頂層/複式單位 | 香港 | 沙田
龔沛方
焯智設計有限公司
私人住宅 | Hong Kong | 坑口
Kason Chung
1sec. Left design Studio Ltd.
私人住宅 | Hong Kong | Tsim Sha Tsui
Kevin Kung
Epic Interior Design
私人住宅 | 新界 | 大埔
Tidus Chung and Eva Ho
MMH Interior
私人住宅 | 香港 | 康城
更多