MJ - Common Room Home & Living - Consort Rise
MJ - Common Room Home & Living - Consort Rise
MJ - Common Room Home & Living - Consort Rise
MJ - Common Room Home & Living - Consort Rise
MJ - Common Room Home & Living - Consort Rise
MJ - Common Room Home & Living - Consort Rise
MJ - Common Room Home & Living - Consort Rise
MJ - Common Room Home & Living - Consort Rise
MJ - Common Room Home & Living - Consort Rise
MJ - Common Room Home & Living - Consort Rise
MJ - Common Room Home & Living - Consort Rise
MJ - Common Room Home & Living - Consort Rise
MJ - Common Room Home & Living - Consort Rise
MJ - Common Room Home & Living - Consort Rise
MJ - Common Room Home & Living - Consort Rise
1/15
所有相片
MJ - Common Room Home & Living - Consort Rise
MJ - Common Room Home & Living - Consort Rise
MJ - Common Room Home & Living - Consort Rise
MJ - Common Room Home & Living - Consort Rise
MJ - Common Room Home & Living - Consort Rise
MJ - Common Room Home & Living - Consort Rise
MJ - Common Room Home & Living - Consort Rise
MJ - Common Room Home & Living - Consort Rise
MJ - Common Room Home & Living - Consort Rise
MJ - Common Room Home & Living - Consort Rise
MJ - Common Room Home & Living - Consort Rise
MJ - Common Room Home & Living - Consort Rise
MJ - Common Room Home & Living - Consort Rise
MJ - Common Room Home & Living - Consort Rise
MJ - Common Room Home & Living - Consort Rise
所有相片
Consort Rise
私人住宅 | 香港 | 薄扶林
項目資料
單位面積
1500平方尺
完成年份
2021
風格
簡約, 現代
物業類型
私人住宅
地區
香港
項目工期
5 個月
相關項目
MJ
Common Room Home & Living
私人住宅 | Hong Kong | Mid-levels
MJ
Common Room Home & Living
獨立屋 | Hong Kong | Tuen Mun
MJ
Common Room Home & Living
私人住宅 | Hong Kong | Clearwater Bay
MJ
Common Room Home & Living
獨立屋 | Hong Kong | Tai Po
MJ
Common Room Home & Living
私人住宅 | 香港 | 半山區
MJ
Common Room Home & Living
私人住宅 | 香港 | 荃灣
更多
你可能也喜歡
Jason Yung and Caroline Ma
Jason Caroline Design Ltd
私人住宅 | REPULSE BAY ROAD | REPULSE BAY
劉世傑
Hei Design Interiors
私人住宅 | 香港 | 啟德
Angel Wu
Burgundy Interiors Limited
私人住宅 | 香港 | 荃灣
Mary Wong
Haven Design Limited
私人住宅 | 香港 | 灣仔
Lawrence Chan
一銘室內設計有限公司
私人住宅 | 新界 | Tseung Kwan O
黎永鈞
Galaxy Interior Design
私人住宅 | 香港 | 北角半山
更多