Frankie Hui - easts interiors - 碧堤半島
Frankie Hui - easts interiors - 碧堤半島
Frankie Hui - easts interiors - 碧堤半島
Frankie Hui - easts interiors - 碧堤半島
Frankie Hui - easts interiors - 碧堤半島
Frankie Hui - easts interiors - 碧堤半島
Frankie Hui - easts interiors - 碧堤半島
Frankie Hui - easts interiors - 碧堤半島
Frankie Hui - easts interiors - 碧堤半島
Frankie Hui - easts interiors - 碧堤半島
Frankie Hui - easts interiors - 碧堤半島
Frankie Hui - easts interiors - 碧堤半島
Frankie Hui - easts interiors - 碧堤半島
Frankie Hui - easts interiors - 碧堤半島
Frankie Hui - easts interiors - 碧堤半島
1/15
所有相片
Frankie Hui - easts interiors - 碧堤半島
Frankie Hui - easts interiors - 碧堤半島
Frankie Hui - easts interiors - 碧堤半島
Frankie Hui - easts interiors - 碧堤半島
Frankie Hui - easts interiors - 碧堤半島
Frankie Hui - easts interiors - 碧堤半島
Frankie Hui - easts interiors - 碧堤半島
Frankie Hui - easts interiors - 碧堤半島
Frankie Hui - easts interiors - 碧堤半島
Frankie Hui - easts interiors - 碧堤半島
Frankie Hui - easts interiors - 碧堤半島
Frankie Hui - easts interiors - 碧堤半島
Frankie Hui - easts interiors - 碧堤半島
Frankie Hui - easts interiors - 碧堤半島
Frankie Hui - easts interiors - 碧堤半島
所有相片
碧堤半島
私人住宅 | 香港 | 青山公路
項目資料
單位面積
935平方尺
家庭成員
7
完成年份
2023
睡房
3
風格
當代, 現代, 簡約
物業類型
私人住宅
地區
香港
設計費用
50萬以下
項目工期
5 個月
你可能也喜歡
Ivan Wong
一川建築師事務所
獨立屋 | Hong Kong | Sha Tin
Kevin Kung
Epic Interior Design
私人住宅 | 香港 | 火炭
Kevin Kung
Epic Interior Design
私人住宅 | 香港 | 九龍塘
林惠華&周嘉祺
山外工作室
私人住宅 | 香港 | 紅磡
Kason Chung
1sec. Left design Studio Ltd.
私人住宅 | Hong Kong | Tung Chung
Maggie Mo & Jay Leung
Starz Pasha
私人住宅 | Hong kONG | Sha Tin
Frankie Chan
FDP Interior & Planning
私人住宅 | 香港 | 牛池灣
更多