Jason Yeung - Innergy Interior design studio - 百福花園
Jason Yeung - Innergy Interior design studio - 百福花園
Jason Yeung - Innergy Interior design studio - 百福花園
Jason Yeung - Innergy Interior design studio - 百福花園
Jason Yeung - Innergy Interior design studio - 百福花園
Jason Yeung - Innergy Interior design studio - 百福花園
Jason Yeung - Innergy Interior design studio - 百福花園
Jason Yeung - Innergy Interior design studio - 百福花園
Jason Yeung - Innergy Interior design studio - 百福花園
Jason Yeung - Innergy Interior design studio - 百福花園
Jason Yeung - Innergy Interior design studio - 百福花園
Jason Yeung - Innergy Interior design studio - 百福花園
Jason Yeung - Innergy Interior design studio - 百福花園
Jason Yeung - Innergy Interior design studio - 百福花園
Jason Yeung - Innergy Interior design studio - 百福花園
1/15
所有相片
Jason Yeung - Innergy Interior design studio - 百福花園
Jason Yeung - Innergy Interior design studio - 百福花園
Jason Yeung - Innergy Interior design studio - 百福花園
Jason Yeung - Innergy Interior design studio - 百福花園
Jason Yeung - Innergy Interior design studio - 百福花園
Jason Yeung - Innergy Interior design studio - 百福花園
Jason Yeung - Innergy Interior design studio - 百福花園
Jason Yeung - Innergy Interior design studio - 百福花園
Jason Yeung - Innergy Interior design studio - 百福花園
Jason Yeung - Innergy Interior design studio - 百福花園
Jason Yeung - Innergy Interior design studio - 百福花園
Jason Yeung - Innergy Interior design studio - 百福花園
Jason Yeung - Innergy Interior design studio - 百福花園
Jason Yeung - Innergy Interior design studio - 百福花園
Jason Yeung - Innergy Interior design studio - 百福花園
所有相片
百福花園
私人住宅 | 香港 | 北角
項目資料
單位面積
597平方尺
家庭成員
2
完成年份
2023
睡房
1
風格
現代, 簡約
物業類型
私人住宅
地區
香港
項目工期
- 個月
相關項目
你可能也喜歡
Ray Hung
Homeric Interior Design
私人住宅 | Hong Kong | 將軍澳
龔沛方
焯智設計有限公司
私人住宅 | Hong Kong | 坑口
Tidus Chung and Eva Ho
MMH Interior
私人住宅 | 香港 | 康城
胡超菁
本設計(香港)有限公司
私人住宅 | 香港 | 薄扶林住宅
劉世傑
Hei Design Interiors
私人住宅 | 香港 | 深井
更多