Paul Li - ARCHI.VAL - The Hidden Oasis
Paul Li - ARCHI.VAL - The Hidden Oasis
Paul Li - ARCHI.VAL - The Hidden Oasis
Paul Li - ARCHI.VAL - The Hidden Oasis
Paul Li - ARCHI.VAL - The Hidden Oasis
Paul Li - ARCHI.VAL - The Hidden Oasis
Paul Li - ARCHI.VAL - The Hidden Oasis
Paul Li - ARCHI.VAL - The Hidden Oasis
1/8
所有相片
Paul Li - ARCHI.VAL - The Hidden Oasis
Paul Li - ARCHI.VAL - The Hidden Oasis
Paul Li - ARCHI.VAL - The Hidden Oasis
Paul Li - ARCHI.VAL - The Hidden Oasis
Paul Li - ARCHI.VAL - The Hidden Oasis
Paul Li - ARCHI.VAL - The Hidden Oasis
Paul Li - ARCHI.VAL - The Hidden Oasis
Paul Li - ARCHI.VAL - The Hidden Oasis
所有相片
The Hidden Oasis
康健 | 香港 | 铜锣湾
項目資料
單位面積
1959平方尺
完成年份
2023
風格
當代, 現代, 簡約
物業類型
康健
地區
香港
項目工期
2 個月
服務提供
空間規劃
材質選擇
傢具、擺設及藝術品
施工文件
訂製窗簾及寢具用品
施工管理
傢具設計及訂造
購買、採購及安裝
相關項目
Paul Li
ARCHI.VAL
私人住宅 | Hong Kong | Sai Ying Pun
Paul Li
ARCHI.VAL
餐飲 | 香港 | 大坑
Paul Li
ARCHI.VAL
私人住宅 | 香港 | 北角半山