Yuisze Wong - Studio Ruei - Nat's Home
Yuisze Wong - Studio Ruei - Nat's Home
Yuisze Wong - Studio Ruei - Nat's Home
Yuisze Wong - Studio Ruei - Nat's Home
Yuisze Wong - Studio Ruei - Nat's Home
Yuisze Wong - Studio Ruei - Nat's Home
Yuisze Wong - Studio Ruei - Nat's Home
Yuisze Wong - Studio Ruei - Nat's Home
Yuisze Wong - Studio Ruei - Nat's Home
Yuisze Wong - Studio Ruei - Nat's Home
Yuisze Wong - Studio Ruei - Nat's Home
Yuisze Wong - Studio Ruei - Nat's Home
Yuisze Wong - Studio Ruei - Nat's Home
1/13
所有相片
Yuisze Wong - Studio Ruei - Nat's Home
Yuisze Wong - Studio Ruei - Nat's Home
Yuisze Wong - Studio Ruei - Nat's Home
Yuisze Wong - Studio Ruei - Nat's Home
Yuisze Wong - Studio Ruei - Nat's Home
Yuisze Wong - Studio Ruei - Nat's Home
Yuisze Wong - Studio Ruei - Nat's Home
Yuisze Wong - Studio Ruei - Nat's Home
Yuisze Wong - Studio Ruei - Nat's Home
Yuisze Wong - Studio Ruei - Nat's Home
Yuisze Wong - Studio Ruei - Nat's Home
Yuisze Wong - Studio Ruei - Nat's Home
Yuisze Wong - Studio Ruei - Nat's Home
所有相片
Nat's Home
私人住宅 | Hong Kong | New Territories
項目資料
單位面積
850平方尺
完成年份
2024
物業類型
私人住宅
地區
香港
項目工期
9 個月
相關項目
Yuisze Wong
Studio Ruei
餐飲 | Hong Kong | Sai Ying Pun
Yuisze Wong
Studio Ruei
私人住宅 | Hong Kong | Pok Fu Lam
Yuisze Wong
Studio Ruei
私人住宅 | Hong Kong | Kowloon
你可能也喜歡
梁梓駿
Win Key Workshop
頂層/複式單位 | 九龍 | 九龍
Oscar Yeung
OK Decoration Design Limited
私人住宅 | 香港 | 觀塘
Mary Wong
Haven Design Limited
私人住宅 | 香港 | 赤柱
Maggy Cheung
Grande Interior Design
頂層/複式單位 | 香港 | 火炭
葉憬翰(小卡)
一道空間有限公司
私人住宅 | 香港 | 尖沙咀
更多